Nieuwsbrief

Aanmelden

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Gevolgen voor het milieu

Wij hebben behulpzame insiders en wetenschappers die in open hoorzittingen van het Congres kunnen bewijzen dat we in feite voortstuwingssystemen bezitten die gebaseerd zijn op energiegeneratie en antizwaartekracht en die in staat zijn om alle vormen van de huidige in gebruik zijnde energieopwekking en transportsystemen volledig en permanent te vervangen. Deze apparatuur maakt de weg vrij om uit het ons omringende elektromagnetische veld en uit de zogenoemde 'nulpunt'-staat van energie enorme hoeveelheden "schone" energie te produceren.

Dergelijke systemen genereren fundamenteel de energie door zich aan te sluiten op het altijd aanwezige energetische kwantumvacuüm het startpunt van de energie van waaruit alle energie en materie stroomt. Alle materie en energie wordt gedragen door dit energetische beginpunt en het kan afgetapt worden door middel van unieke elektromagnetische circuits en configuraties om enorme hoeveelheden energie van de ruimte/tijd om ons heen op te wekken. Dit zijn NIET de eeuwig bewegende machines, noch zijn ze in strijd met de thermodynamische wetten ze sluiten zich aan op een ons omringend energieveld om energie op te wekken.

Dit betekent dat dergelijke systemen geen brandstof nodig hebben of atomen die gesplitst of versmolten moeten worden. Ze verlangen geen centrale krachtcentrales, hoogspanningskabels en de daarmee verbonden miljarden dollars kostende infrastructuur die nodig is om de afgelegen gebieden van India, China, Afrika en Latijns Amerika van elektriciteit en krachtstroom te voorzien. Deze systemen zijn niet plaatsgebonden: ze kunnen overal opgezet worden en de benodigde energie opwekken. Zij brengen fundamenteel de definitieve oplossing voor bijna alle milieuproblemen van onze wereld.

De milieuvoordelen van een dergelijke ontdekking kan niet genoeg benadrukt worden, maar een korte opsomming volstaat:

Het verdwijnen van olie, kolen en gas als energieverschaffers en dus het verdwijnen van de lucht- en watervervuiling die verbonden zijn met het transport en het gebruik van deze brandstoffen. Olieverspilling, mondiale opwarming, ziekten door luchtvervuiling, zure regen etc kan en moet binnen 10 a 20 jaar kunnen verdwijnen.

Uitputting van grondstoffen en de geopolitieke spanningen die ontstaan uit de concurrerende zoektocht naar fossiele brandstoffen zullen beëindigd worden.

Technologie?n om de lucht- en waterverontreiniging tot nul of bijna nul terug te dringen bestaan al, maar gebruiken veel energie en worden te kostbaar geacht om volledig te worden gebruikt. Omdat ze zeer veel energie kosten en omdat onze energiesystemen momenteel de grootste vervuilers ter wereld zijn, wordt bovendien heel snel het "point of diminishing" (het punt waarop geen voordeel meer valt te behalen) bereikt. Deze vergelijking wordt dramatisch veranderd wanneer industrie?n in staat zijn grote hoeveelheden vrije energie af te tappen (men hoeft niet voor brandstof te betalen, alleen voor het apparaat dat niet meer kost dan andere generatoren) en deze systemen veroorzaken geen vervuiling.

Het energie-intensieve hergebruik zal volledig toegepast kunnen worden, wanneer de energie die nodig is om een grote hoeveelheid afval te verwerken, opnieuw vrij en overvloedig beschikbaar is.

Agricultuur, die momenteel zeer energie afhankelijk en vervuilend is, kan worden veranderd om schone, niet-vervuilende energie te gebruiken.

Woestijnvorming kan worden teruggedraaid en de mondiale agricultuur die gebruik maakt van ontzoutingsinstallaties en die nu veel energie gebruiken en duur zijn, zullen spoedig kostenbesparend zijn wanneer eenmaal deze nieuwe niet-vervuilende energiesysteem gebruikt kunnen worden.

Luchtverkeer, vrachtverkeer over de weg en vervoersystemen tussen steden, zullen vervangen worden door nieuwe energie/voortstuwingssystemen (antigraviditeitsystemen die in staat zijn zich geluidloos boven het oppervlak voort te bewegen). Er zal geen vervuiling optreden en de kosten zullen substantieel dalen wanneer de energiekosten te verwaarlozen zijn. Daarbij kan het massavervoer in dichtbevolkte gebieden gebruikmaken van deze systemen om te voorzien in een stille, doelmatige verbinding tussen steden.

Geluidsvervuiling door straalvliegtuigen, vrachtauto?s en andere transportmiddelen zal verdwijnen door het gebruik van stille apparatuur.

Openbare nutsbedrijven zullen niet meer nodig zijn, aangezien elk huis, kantoor en fabriekapparatuur zullen hebben om de benodigde energie op te wekken. Dit betekent dat de lelijke hoogspanningskabels, die onderhevig zijn aan stormschade en stroomstoornissen, tot het verleden gaan behoren. Ondergrondse gasbuizen, die vaak scheuren of lekken en schade toebrengen aan de Aarde en de waterbronnen, zullen in het geheel niet meer nodig zijn.

Nucleaire krachtcentrales zullen ontmanteld worden en de technologie?n die nodig zijn om deze plekken te reinigen zullen beschikbaar zijn. Geheime technologie?n bestaan om het nucleaire afval te neutraliseren.

Utopia? Nee, omdat de menselijke samenleving altijd onvolmaakt zal zijn maar misschien niet zo disfunctionerend als vandaag de dag. Deze technologieën zijn echt ik heb ze gezien. Antigraviteit is een werkelijkheid en dit geldt ook voor vrije energieopwekking. Dit is geen wilde fantasie. Geloof niet degenen die zeggen dat dit niet mogelijk is: het zijn de intellectuele nakomelingen van degenen die zeiden dat de Wright broers nooit zouden kunnen vliegen.

Wie is er nog meer

We hebben 69 gasten online