Nieuwsbrief

Aanmelden

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Planetair Bewustzijn

Het pad dat we kiezen, als planetair bewustzijn, om op te gaan wanneer we het nulpunt naderen heeft te maken met onze collectieve intenties. Ecologisch gezien zitten we in een enorme crisis. We worden met een waslijst van problemen geconfronteerd, van wereldwijde opwarming tot het dunner worden van de ozonlaag, van de enorme vervuiling van onze atmosfeer, aarde en oceanen tot de ontheiliging van ons elektromagnetisch gridsysteem, van nucleair afval tot de rampzalige ontbossing en het uitroeien van dier- en plantensoorten. Elk van deze is al genoeg om al het leven op deze planeet te beëindigen. In 1992, na de Wereld Aarde Top in Brazilië, verkondigde de Union of Concerned Scientists dat onmiddellijke en drastische maatregelen wereldwijd nodig waren om de wereld voor een ecologische ramp te behoedden. Spoedig daarna beweerden Dennis en Donella Meadows' in het boek "Beyond the Limits", dat volgens uitgebreide computermodellen, de kansen om een wereldwijde milieuramp te voorkomen van nul tot bijna nul gereduceerd waren.


In 'Reality Revealed" geven Douglas Vogt en Gary Sultan bewijs dat de magnetische Aardpolen ongeveer elke 13.000 jaar wisselen en dat er een wisseling nabij is. Ook suggereren ze dat deze wisseling in verband gebracht kan worden met een nova effect van onze zon, waardoor een golf van intense zonnewind door ons zonnestelsel gezonden wordt. Ze stellen dat de laatste poolshift 12.400 jaar geleden plaatsvond, anderen dateren dit op 12.800 of 13.200 jaar geleden.

Hoe dan ook, sinds onze val in de 3e dimensie tijdens de Atlantische periode hebben deze poolwisselingen en veranderingen in het magnetische veld van de aarde gezorgd voor grote veranderingen op de aardkorst, inclusief het stijgen en dalen van landmassa's, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en overstromingen. De meeste culturen hebben dan ook herinneringen aan een grootschalige overstroming (Zondvloed). Atlantis zonk 12 tot 13 duizend jaar geleden door een catastrofe die verbonden kan worden met de laatste poolshift. Velen, inclusief Vogt en Sultan voorvoelen dat een poolwisseling momenteel in de lucht hangt. Edgar Cayce voorspelde dat de poolwisseling in het begin van deze eeuw zou plaatsvinden.

bron: Kiara Windrider  

Wie is er nog meer

We hebben 33 gasten online