Nieuwsbrief

Aanmelden

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Een van de grootste Biogasinstallatie van Nederland

Een van de grootste Biogasinstallaties in Nederland verdient zich in een kleine zes jaar terug.

Een van de grootste commerciele Biogasinstallaties in Nederland op boerderijschaal staat in Fleringen. een dorp in Twente. Vijftienduizend kubieke meter varkensmest zorgt voor een continue stroom methaangas, die als voeding dient voor een warmtekrachtcentrale.

zie bron 

Planetair Bewustzijn

Het pad dat we kiezen, als planetair bewustzijn, om op te gaan wanneer we het nulpunt naderen heeft te maken met onze collectieve intenties. Ecologisch gezien zitten we in een enorme crisis. We worden met een waslijst van problemen geconfronteerd, van wereldwijde opwarming tot het dunner worden van de ozonlaag, van de enorme vervuiling van onze atmosfeer, aarde en oceanen tot de ontheiliging van ons elektromagnetisch gridsysteem, van nucleair afval tot de rampzalige ontbossing en het uitroeien van dier- en plantensoorten. Elk van deze is al genoeg om al het leven op deze planeet te beëindigen. In 1992, na de Wereld Aarde Top in Brazilië, verkondigde de Union of Concerned Scientists dat onmiddellijke en drastische maatregelen wereldwijd nodig waren om de wereld voor een ecologische ramp te behoedden. Spoedig daarna beweerden Dennis en Donella Meadows' in het boek "Beyond the Limits", dat volgens uitgebreide computermodellen, de kansen om een wereldwijde milieuramp te voorkomen van nul tot bijna nul gereduceerd waren.


In 'Reality Revealed" geven Douglas Vogt en Gary Sultan bewijs dat de magnetische Aardpolen ongeveer elke 13.000 jaar wisselen en dat er een wisseling nabij is. Ook suggereren ze dat deze wisseling in verband gebracht kan worden met een nova effect van onze zon, waardoor een golf van intense zonnewind door ons zonnestelsel gezonden wordt. Ze stellen dat de laatste poolshift 12.400 jaar geleden plaatsvond, anderen dateren dit op 12.800 of 13.200 jaar geleden.

Hoe dan ook, sinds onze val in de 3e dimensie tijdens de Atlantische periode hebben deze poolwisselingen en veranderingen in het magnetische veld van de aarde gezorgd voor grote veranderingen op de aardkorst, inclusief het stijgen en dalen van landmassa's, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en overstromingen. De meeste culturen hebben dan ook herinneringen aan een grootschalige overstroming (Zondvloed). Atlantis zonk 12 tot 13 duizend jaar geleden door een catastrofe die verbonden kan worden met de laatste poolshift. Velen, inclusief Vogt en Sultan voorvoelen dat een poolwisseling momenteel in de lucht hangt. Edgar Cayce voorspelde dat de poolwisseling in het begin van deze eeuw zou plaatsvinden.

bron: Kiara Windrider  

Nikola Tesla

Nikola Tesla over de shuman-resonantie

Het eerste stukje is in de Engelse taal, dit gaat over de shumanresonantie. Het tweede stuk is weer in onze moedertaal en geeft nog eens een indruk van wie Tesla, het miskende genie, eigenlijk was en wat hij betekent heeft voor ons allemaal.

Through research I was able to determine that waves of energy in our planet can be used to transmit power to any point in the globe. In laboratory tests I successfully demonstrated the illumination of wireless lamps many miles from my laboratory. (about 25 miles)! My experiments also produced more ominous possibilities. Let me explain... Alpha waves in the human brain are between 6 and 8 Hz, the wave frequency of the Shuman cavity resonates between 6 and 8 Hz. All biological systems operate in the same frequency range, the electrical residence of the earth is also between 6 and 8 Hz. Thus, our entire biological system, the brain, and the earth it self work on the same frequencies. If we can control that resident system electronically, we can directly control the entire mental system of human kind. I was hoping this research wouldnt fall into the wrong hands...
Image
Wie was Nikola Tesla?

Nikola Tesla (geboren 9/07/1856, te Smiljan, Kroatie, overleden te New York 7/1/1943) was een Servisch-Amerikaanse uitvinder en onderzoeker die het roterende magnetisch veld ontdekte, de basis voor de meeste machines welke gebruik maken van wisselstroom.

Lees meer...

Wat is Nulpunt Energie, korte uitleg

wat is NulpuntEnergie?? korte uitleg:

De Quantum Mechanica beschouwt deeltjes niet als kleine bolletjes, maar meer als golven van waarschijnlijkheid. Een belangrijke troef van de QM is dan ook Heisenberg's onzekerheids principe: Dat wil zeggen dat je per definitie niet tegelijkertijd zowel de plaats als de snelheid van een deeltje kan weten.
Het onzekerheids principe heeft verregaande gevolgen: Zou je de snelheid van een deeltje exact weten, dan zou dat deeltje overal tegelijk moeten zijn. Maar zou je z'n plaats exact bepalen, dan moet z'n snelheid, oftewel z'n energie(!), van nul tot oneindig zijn..!

Lees meer...

prachtig gratis boek: Ontheemde Zielen Ontwaken

Auteur : Jan Wicherink
Editor : Jan Smith (Zoetermeer)ontheemde zielen ontwaken

"De ontzagwekkende openbaringen in dit boek vinden met een verbijsterende snelheid plaats. Het verstand duizelt wanneer de ene revolutionaire - maar geloofwaardige - verklaring boven
op andere gestapeld wordt."


- Neil Haddon

Een samengaan van wetenschap en spiritualiteit
Ontheemde Zielen Ontwaken is een samenhangende zienswijze van de voortgang van de wetenschap, van Newton, Einstein, kwantum en post kwantum fysica, en laat zien hoe de wetenschap zich voortbeweegt naar een begrip van de kwantumevolutionaire sprong/transitie rond het jaar 2012.

Het boekt loopt parallel aan delen van Wilcock's Divine Cosmos en is een indrukwekkend overzicht dat tot stand gekomen is in een verbazingwekkende korte tijd - we wachten nog steeds op de rest van Divine Cosmos- dus dit boek is een essentiële aanrader voor 2012-onderzoekers". (Geoff Stray)

Geoff Stray is auteur van ‘Beyond 2012, Catastrophe or Ecstasy, a complete guide to the end of time predictions’ en webmaster van de 2012 Dire Gnosis website: www.diagnosis2012.co.uk

- Klik hier om het e-boek on-line te lezen.
- Klik hier om het e-boek in PDF format te downloaden (4.308 Mb).

Bron: soulsofdistortion.nl

Lees meer...

Meer artikelen...

Wie is er nog meer

We hebben 107 gasten online